กิจกรรมหน่วย


ร.๑ พัน.๒ รอ. พิธีต้อนรับทหารใหม่ ประดับเครื่องหมาย ครู และเครื่องหมาย จปร., ภปร. ให้กับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๑