กิจกรรมหน่วย


ซักซ้อมการจัดแสดงการสาธิตการบรรเทาสาธารณภัยของกองร้อยเฉพาะกิจ ในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเหตุเพลิงไหม้