กิจกรรมหน่วย


ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมบริจากโลหิต ณ โรงพยาบาลศิริราช