กิจกรรมหน่วย


ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖