กิจกรรมหน่วย


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ร.๑ พัน.๒ รอ.จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษ ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ณ วัดต่างๆ ในพื้นที่รอบหน่วย และพื้นที่รับผิดชอบเขตบางพลัด กทม.จำนวน ๓ วัด ดังนี้เวลา ๐๙๐๐ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ.และภรรยา พร้อมด้วยกำลังพล และครอบครัว ถวายเทียนพรรษา ณ วัดปากคลองพระอุดม ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี
เวลา ๑๑๐๐ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ.และภรรยา พร้อมด้วยกำลังพล ครอบครัว และร.ร.กองทักบพอุปถัมภ์ไกรอำนวยวิทยา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสาลีโข ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี
เวลา ๑๔๐๐ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ.พร้อมด้วยกำลังพล และครอบครัว ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเพลง แขวงบางพลัด เขต บางพลัด กรุงเทพ ฯ