กิจกรรมหน่วย


ร.๑ พัน.๒ รอ. ตรวจสุขภาพกำลังพล ประจำปี ๒๕๕๖