กิจกรรมหน่วย


พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖