กิจกรรมหน่วย


พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดปากคลองพระอุดม