กิจกรรมหน่วย


ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกิจกรรมพบปะ ครอบครัว และผู้พักอาศัย ภายในหน่วย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖