กิจกรรมหน่วย


ร.๑ พัน.๒ รอ. นำนายทหารเข้าเฝ้าฯ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี ๒๕๕๖