กิจกรรมหน่วย


พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์