กิจกรรมหน่วย


พิธีมอบของขวัญวันเกิดให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายเกิดในเดือน ธันวาคม และเงินสวัสดิการกำลังพล