กิจกรรมหน่วย


พิธีมอบวุฒิการศึกษา การศึกษานอกระบบ ให้กับกำลังพลที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖