กิจกรรมหน่วย


พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ ธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๗