กิจกรรมหน่วย


ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกองทหารเกียรติยศ ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก