กิจกรรมหน่วย


ร.๑ พัน.๒ รอ. ทำการสอบคัดเลือก ส.อ.ขึ้นครองอัตรา จ.ส.อ. และ จ.ส.อ.ขึ้นครองอัตรา จ.ส.อ.พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗