กิจกรรมหน่วย


ร.๑ พัน.๒ รอ. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๗