กิจกรรมหน่วย


ร.๑ พัน.๒ รอ. ให้การต้อนรับ ผบ.พล.๑ รอ. ในการตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบนโยบายในการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ประจำปี ๒๕๕๗