กิจกรรมหน่วย


ภรรยา ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ.นำมวลชนและครอบครัวเยี่ยมชุด ชป.มวลชน