กิจกรรมหน่วย


กองทหารเกียรติยศ เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ