กิจกรรมหน่วย


เมื่อ ๑๐ เม.ย. ๕๘ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และการอวยพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีกำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย โดยมี ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. เป็นประธานในพิธี ณ บริเวรลานอเนกประสงค์ข้าง บก.ร.๑ พัน.๒ รอ.