กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๕๘ เวลา ๐๙๐๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. ทำพิธีรับส่งหน้าที่และส่งมอบการบังคับบัญชา ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. ระหว่าง พันเอก ธีระพงษ์ ชูตินันทน์ เสนาธิการ ร.๑ รอ. (ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. ท่านเก่า) กับ พันโท จักรพล แสนสืบ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. (ท่านใหม่) โดยมีกำลังพล คณะครูโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ไกรอำนวยวิทยา และครอบครัว ร่วมพิธี