กิจกรรมหน่วย


เมื่อ ๐๑๑๖๐๐ มิ.ย.๕๘ พ.ท.จักรพล แสนสืบ และภริยา นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมสวดมนต์ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดผาสุกมณีจักร จ.นนทบุรี