กิจกรรมหน่วย


๑๕ มิ.ย.๕๘ เวลา ๑๘๓๐ พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. และภริยา ร่วมกิจกรรมพบปะแม่บ้าน และครอบครัวกำลังพล เพื่อสอบถามความต้องการของครอบครัว ตลอดจนแนะนำภริยา ให้กับแม่บ้านของกำลังพลได้รับทราบ ตลอดจนมอบเครื่องบริโภคให้กับครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ลานชุมชนทหารเสือ มีครอบครับกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๓๐ คน