กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๕๘ เวลา ๐๙๓๙ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดงานพิธีบวงสรวง และเปลี่ยนผ้าศาลตาลเดี่ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ผบ.พล.๑ รอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. , กำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร และครอบครัว ผู้พักอาศัย ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพลและครัว