กิจกรรมหน่วย


ร.1 พัน.2 รอ.เตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และสิ่งอุปกรณ์ เพื่อออกช่วยเหลือประชาชน ในกรณีที่มีฝนตกหนัก น้ำท่วมขัง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีฝนตกหนัก น้ำท่วมขัง ตลอด 24 ชม.