กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.58 เวลา 1000 พ.ท.จกรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.มอบสิ่งของให้กับกำลังพลที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน มิ.ย. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลที่เป็นตัวแทนหน่วยในการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จชต. และพลทหารที่มีฐานะยากไร้ ประจำเดือน มิ.ย.58 และเป็นปรธานในการประชุมนายทหาร นายสิบ และพลทหาร