กิจกรรมหน่วย


เมื่อ ๒๖๑๗๐๐ มิ.ย.๕๘ คุณแก้วเก้า ขันติรัตน์ ภริยา ผบ.ร.๑ รอ. ตรวจเยี่ยมโครงการสมาคมแม่บ้านทหารบก ภายในพื้นที่ของหน่วย และพบปะกับกลุ่มแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. โดยมีคุณหัสยา แสนสืบ ภริยา ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ.ให้การต้อนรับ