กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค.๕๘ เวลา ๑๓๑๙ พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพล นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ที่ได้เลื่อนยศ สูงขึ้น จำนวน ๑๒ นาย ณ บก.ร.๑ พัน.๒ รอ.โดยมี พ.ต.นราภัทร วิริยา รอง ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. , ผบ.ร้อย.และฝ่ายอำนวยการร่วมพิธี