กิจกรรมหน่วย


๒๓ ต.ค.๕๘ เวลา ๐๘๔๙ พันโท จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำหน่วยขึ้นตรง ร่วมถวายสักการะ และถวายพวงมาลา ดวงพระวิญาณองค์สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ สมเด็จพระปิยะมหาราช ณ ศาลาประดิษฐาน พระบรมชานุสาวรีย์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๓ ต.ค.๕๘