กิจกรรมหน่วย


เมื่อ ๓๐๑๐๐๐ ต.ค.๕๘ ร.๑ พัน.๒ รอ. จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด ของพลทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๒ ณ บริเวณสนามหญ้า พระบรมราชานุสาวรีย์ ( ร.๑ รอ. )