กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 050900 พ.ย.58 ชุด ชป.กร.ร.1 พัน.2 รอ.ร่วมกับ หน่วยฝึกย่อย นศท.ร.1 พัน.2 รอ.นำ นศท.จัดกิจกรรมตามโครงการ ร.ด. จิตอาสาของ นศท.ร.1 พัน.2 รอ.และตามนโยบายเร่งด่วนของ ผบ.พล.1 รอ.ในการใช้นักศึกษาวิชาทหารในงานกิจการพลเรือนอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ลงพื้นชุมชนบึงพระราม 9 เขตห้วยขวาง เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชน ตลอดจนพบปะประชาชน,ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจในเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญ และแผนแม่บท โรดแมป คสช.( 6-4-6-4 ) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้แสดงออกถึงความมีจิตอาสาของ นศท. ได้รับความร่วมมือจาก ส่วนราชการ และ ปชช.ในพื้นที่ตอบรับและให้ความสนใจเป็นอย่างดี