กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 18 พ.ย.58 ร.1 พัน.2 รอ. จัด พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 58 ผลัดที่ 2 , ประดับเครื่องหมาย จปร. , ภปร. และเครื่องหมายครูทหารใหม่ โดยมี พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะนายทหาร นายสิบ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. ได้มอบโอวาท และแนวทางในการประพฤติตนแก่ทหารใหม่ เพื่อให้เป็นกำลังพลที่ดีของกองทัพบกและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ลานเอนกประสงค์ ร.1 พัน.2 รอ.