กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.58 เวลา 0930 ร.1 พัน.2 รอ. โดย พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหารกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายเป็นราชกุศล บริเวณลานอเนกประสงค์ ร.1 พัน.2 รอ.