กิจกรรมหน่วย


เมื่อ ๗ ธ.ค. ๕๘ พ.ท.จักพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ได้นำกำลังพลกองพันทหารนำซักซ้อมการปฎิบัติในริ้วขบวนพระอิสริยยศ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยใช้เส้นทางจากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังวัดเทพศิรินทราวาส การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย