กิจกรรมหน่วย


เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๕๘ พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ. ร.๑ พัน.๒ รอ. ให้การต้อนรับ พล.ต. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.พล.๑ รอ. และคณะฯ ในการประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวคลองลาดพร้าว พร้อมร่วมคณะฯ ลงเรือสำรวจริมคลองลาดพร้าว ณ สหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัย คลองบางบัว