กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 18 ม.ค.58 เวลา 1450 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ.นำกำลังพลสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2559
ณ ลานเอนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 1 ใน กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์