กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 26 ม.ค.59 เวลา 11.00 พ.อ.หญิง ผศ.พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ ประธานชมรมแม่บ้าน พล.1 รอ. และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมกิจการชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ, โครงการเศรษฐกิจพอเพียง, ศูนย์ส่งเสริมอาชีพแม่บ้านฯ พร้อมกับมอบของเล่นเสริมทักษะให้กับเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหน่วย โดยมี ประธานชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. ให้การต้อนรับ