กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 59 เวลา 0700 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1พัน.2รอ. เข้ารับรางวัลชนะเลิศ กรมสวนสนามที่ 1
ในการสวนสนามพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2559 จาก พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ณ ห้องประชุม 241 บก.ทบ.