กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 15 ก.พ.59 เวลา 1030 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธาน ในการตรวจความพร้อมรบ การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้ง
ประจำปี 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ ร.1 พัน.2 รอ.