กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๕๙ พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. ร่วมต้อนรับ พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.พล.๑ รอ. และคณะ ในการตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี ๒๕๕๙