กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ.๕๙ พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ.ตรวจเยี่ยมกำลังพล การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี ๒๕๕๙ ร้อย.ตส.ที่ ๒ (ร.๑ พัน.๒ รอ.) และมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกและตรวจสอบ