กิจกรรมหน่วย


เมื่อ ๓๐ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ กำลังพล ชป.หน่วยทหารทรหด.ร.๑ พัน.๒ รอ. จำนวน ๖ นาย เข้ารับการประดับเครื่องหมายทหารทรหด และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันหน่วยทหารทรหดของ ทภ.๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุม ทภ.๑ โดยมี มทภ.๑ เป็นประธาน