กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 17 พ.ค.59 เวลา 09.50 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. นำคณะนายทหาร,ชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน.2 รอ. และมวลชน(พื้นที่ลาดพร้าว,ห้วยขวาง)
ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง