กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 20 พ.ค. 59 เวลา 0900 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธาน พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 แก่บุตร - ธิดา ของกำลังพล นายทหาร นายสิบ และครู รร.ทบอ.กอ. ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็กฯ ร.1 พัน.2 รอ.