กิจกรรมหน่วย


เมื่อ 20 พ.ค.59 เวลา 1500 ร.อ.เมธี พลบัติ ปฎิบัติหน้าที่แทน ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. ได้นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร และครอบครัว ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ณ วัดผาสุกมณีจักร