กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 22 พ.ค.59 เวลา 0830 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธาน พิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 59 ผลัดที่ 1 , และประดับเครื่องหมาย จปร. , ภปร. และมอบโอวาทให้แก่ทหารใหม่เพื่อเป็น แนวทางในการรับราชการ ณ ลานเอนกประสงค์ ร.1 พัน.2 รอ.