กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ 22 พ.ค.59 เวลา 0930 พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.1 พัน.2 รอ. เป็นประธานกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ 59 ผลัดที่ 1 พร้อมให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน ณ แหล่งสมาคมฯ ร.1 พัน.2 รอ.