กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ ๐๙ มิ.ย. ๕๙ เวลา ๐๘.๐๙ น. ร.๑ พัน.๒ รอ. พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำคณะนายทหารและกำลังพล ,ชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. และครอบครัว กระทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ลานหน้า บก. ร.๑ พัน.๒ รอ. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๔๒๐ คน