กิจกรรมหน่วย


เมื่อวันที่ ๐๙ มิ.ย. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ท.จักรพล แสนสืบ ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ. นำคณะนายทหารและกำลังพล ชมรมแม่บ้าน ร.๑ พัน.๒ รอ. กระทำพิธีบวงสรวง
ศาลตาลเดี่ยว (ภายใน ร.๑ พัน.๒ รอ.) สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง โดยมี พลตรี พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธี